น้ำหอมหอมระเหย

จากประสบการณ์อันยาวนานที่ “อิมเพรสเซนท์” ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมความหอมจากสารสกัดธรรมชาติที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟสไตล์ด้านสุนทรีย์อย่างลงตัวระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนตลอดไป

อิมเพรสเซนท์ ได้รังสรรค์ความหอมไว้ด้วยกันถึง 11 กลิ่น ซึ่งแต่ละกลิ่นล้วนเป็นสูตรเฉพาะที่ไม่ซ้ำใคร ล่าสุดได้ปรับขนาดบรรจุที่เล็กลงสำหรับตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อความสะดวกและสอดรับกับต้นทุนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างขึ้นในราคาเบาๆเหมาะสำหรับนำไปเป็นของขวัญ ของที่ระลึกที่มีระดับในโอกาสพิเศษต่างๆ